Over `van het Groen`

Banner Van Het Groen 7

Duurzaam ondernemerschap in al zijn facetten: dat staat centraal bij `van het Groen`. De `van het Groen` groeigroep deelt kennis en ervaringen rondom de mogelijkheden die je als hovenier hebt om te verduurzamen. Zowel in het werk, als in de bedrijfsprocessen. Ook doen we samen nieuwe waardevolle inzichten op, door trainingen, bijeenkomsten en excursies.

De `van het Groen` groeigroep gaat de komende twee jaar samen op ontdekkingsreis om met elkaar te verkennen wat de (on)mogelijkheden zijn van het klimaatadaptief maken van huis en tuin. Er wordt onder andere ingezoomd op thema’s als wateropvang en infiltratie, hitteverlaging in de tuin, energieverbruik, duurzame onkruidbestrijding, de groen-grijs-verhouding in de tuin en het hergebruik van water in zowel huis als tuin. Als groenondernemers willen we ons zelf uitdagen. Door de nieuw opgedane kennis en praktische toepassingen zelf te ervaren, kunnen wij vervolgens onze klanten nóg beter adviseren.

Haalbaar en betaalbaar

De begrippen haalbaar en betaalbaar zijn binnen deze ontdekkingsreis van belang. Want niet alle duurzame veranderingen hoeven in een tijdsbestek van één of twee jaar plaats te vinden. Het gaat om het levensloopbestendig inrichten van huis en tuin, en daarbij mee te bewegen met het veranderende klimaat. Dat is een voortdurend proces.

Toekomstgericht werken

Tijdens de bijeenkomsten van de groeigroep komen ook topics als biodiversiteit en emissieloos werken aan bod. Eigenlijk gaat het over alles rondom toekomstgericht werken en kansen om minder het milieu te belasten. Tegelijk hebben deze keuzes ook invloed op de zakelijke investeringen die we doen en de kostprijsberekening die we als ondernemer maken. Naast vaktechnische zaken gaan we daarom ook aan de slag met het vraagstuk hoe we onze ondernemersvaardigheden kunnen verbeteren en kunnen groeien als ondernemer, maar ook als mens.

Waardevolle kennis delen

De waardevolle kennis die we opdoen, kunnen we vervolgens op diverse manieren inzetten. In onze gesprekken met klanten, door ze te vertalen naar handige en concrete tools en door kennis te digitaliseren en te delen. Zo kunnen anderen ook weer profiteren van onze nieuwe inzichten.

Van Het Groen Over Ons Team