Teunis Van De Pol

Teunis van de Pol, oprichter van garDsign

Gras dat tussen de tegels komt

De Van ‘van het Groen’ Groen groeigroep buigt zich over de footprint van het bedrijf, het gezin en de persoonlijke situatie. Oftewel, over de vragen: wie ben jij als mens, als bedrijf en voor je klant? En dat alles afgezet tegen een veranderende wereld, waarbij de klimaattransitie een grote rol speelt. “Eén van onze doelen is te komen tot inzichten waarmee we groenbedrijven toekomstbestendiger maken op het gebied van de vakinhoud én op bedrijfsmatig vlak”, vat Teunis van de Pol samen.

De komende twee jaar gaan de deelnemende groenondernemers samen op onderzoek uit door lezingen te volgen, te sparren en brainstormen, excursies te ondernemen en trainingen te doen. “We buigen ons over tal van thema’s, variërend van het biodiversiteit-proof maken van de tuin, wateropvang en infiltratie, hitteverlaging in de tuin tot duurzame onkruidbestrijding, gesloten grondbalans en circulariteit.”

Positionering in de markt

Niet alleen vaktechnische thema’s passeren tijdens de bijeenkomsten van de groeigroep de revue. “Als ondernemers zien we met elkaar dat de veranderende wereld kansen biedt, maar ook dat dit uitdagingen met zich meebrengt waar ondernemers wakker van (kunnen) liggen. Onderwerpen zoals pricing, positionering in de markt, het aantrekken en behouden van personeel en leiderschap zijn voor ons urgent. Als ondernemers gaan we samen de uitdaging aan om stappen te zetten op weg naar een toekomstbestendig bedrijf. Zo zoomen we concreet in op vraagstukken als het vertalen van meerkosten van verduurzaming in de offerte en de investering in elektrificatie van het materieel.”

Een goede visie ontwikkelen

Binnen de ‘van het Groen’ groeigroep komen alle facetten aan de orde die belangrijk zijn om een bedrijf goed te positioneren. Zoals de kernwaarden, visie, missie en strategie van de onderneming. “Daarbij kijken we ook naar vragen als: wat is voor jou als ondernemer, maar zeker ook voor jou als mens belangrijk? Welk product of dienst past daar bij? Hoe beweeg je mee met de markt en laat je een bepaalde verandering voor je werken in plaats van dat deze tegen je werkt? Hoe ga je om met relatiebeheer, met service en met marketing? Als je op al dit soort zaken een goede visie ontwikkelt, krijg je als ondernemer meer overzicht en rust in je bedrijf. Daardoor kun je weer effectiever voor je klanten werken. Kortom: we leren om de juiste dingen te doen voor klanten, voor het gezin en voor jezelf als mens.”

Impact maken

De aangesloten ‘van het Groen’-hoveniers krijgen door samen te sparren en kennis te vergaren stap voor stap een duidelijker beeld van hun toekomstige rol als groen-ondernemers. “Door onze actieve inzet kunnen we als eerste gebruikmaken van de nieuwste inzichten en instrumenten, die we samen in kaart brengen en deels ook zelf zullen ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om in de online tekentool van garDsign het verschil in CO₂-impact zichtbaar te maken tussen een klimaatvriendelijke en een tuin vol verharding. Als ondernemers zijn we ervan overtuigd dat de maatschappelijke veranderingen en klimaattransitie veel kansen biedt. In de komende jaren zoeken we uit hoe we als individu en als groep impact kunnen maken op weg naar een betere wereld.”