Thomas Rikhof

Thomas Rikhof, eigenaar van Rikhof Tuinen uit Reutum

Gras dat tussen de tegels komt

Achttien jaar geleden richtte Thomas Rikhof zijn eigen bedrijf Rikhof Tuinen op. “Ik hoor niet meer bij de groentjes, maar ook ik kan leren van anderen. De wereld verandert: daar moet je oog voor blijven houden!”

De Overijsselse Thomas begon jaren geleden in loondienst als hovenier. “Ik heb nooit de ambitie gehad dat ik moet en zal mijn eigen bedrijf hebben. Maar na een jaar of zes wilde ik het voor mezelf gaan proberen. Inmiddels zijn we achttien jaar verder; de tijd vliegt!” In die jaren veranderde er ook veel in de wereld, stelt Thomas. “Neem de coronatijd; de werkvoorraad liep gigantisch op. Vandaag de dag is het lastig om goed personeel te krijgen. Ik heb nu drie vaste jongens. Tijdens de bijeenkomsten van de ‘van het Groen’-groep bespreken we onder andere hoe je met personeel omgaat en hoe je überhaupt goede mensen vindt. Een thema als opleiding en ontwikkeling komt daarbij ook aan bod.”

Duurzaamheidsvraagstukken

Thomas wisselt tijdens de bijeenkomsten graag van gedachten met collega-hoveniers. “Duurzaamheidsvraagstukken, maar ook bedrijfsmatige zaken komen aan bod. Hoe de ander een offerte maakt, klanten benadert, hoe een tekenprogramma eruit moet zien. Het is bedoeld om dingen met elkaar te delen, maar ook om kennis op te halen. Om er wijzer van te worden. Kennisverbreding en kennisdeling in de breedste zin van het woord. Dat was de reden dat ik wilde aanhaken bij deze groep.”

Meer met elkaar delen

Een voordeel volgens Thomas is dat de groep niet te groot is. “In het begin maak je kennis met elkaar. Als je elkaar beter leert kennen en de groep is niet zo groot, dan ga je wat meer met elkaar delen. Ik geef mijn mening en input en krijg dat ook terug. Het draait in deze club om openheid en vertrouwen. Ik heb al zoveel opgestoken van onze bijeenkomsten. Het zet je aan het denken en biedt zoveel nieuwe kansen.”

Klimaatadaptief werken

Als ondernemer heeft Thomas een groot netwerk. “Er zijn ondernemersclubjes genoeg en ik ken veel mensen. Maar de ‘van het Groen’-groep is wat anders omdat je praat met vakmensen. Neem zo’n thema als de klimaattransitie, daar hebben we het ook over. Ik vind dat we niet roomser dan de paus moeten zijn, maar daar pragmatisch mee moeten omgaan. We kunnen zo’n probleem met ons kleine clubje niet oplossen, maar wél uitdragen dat we erachter staan om klimaatadaptief te werken.”

Taak van de hoveniers

Voor Thomas draait het om het vinden van een balans: “De schoorsteen moet roken, je moet werk houden. Daarnaast denk ik: als je zelf een duurzame visie uitdraagt, trek je daarmee ook klanten aan. Ik denk dat er voor ons als hovenier op dat vlak een taak ligt door het onderwerp bespreekbaar te maken. Ik kijk hoe een klant reageert als ik begin over bepaalde beplanting en duurzame keuzes. Het is altijd aftasten, maar als hoveniers zitten we aan de voorkant van het hele verhaal over de klimaattransitie. Ik merk ook; sommige mensen zijn er nog niet klaar voor. Het is een kwestie van tijd. Kijk maar naar elektrisch rijden. Tien jaar geleden was het onbespreekbaar, nu stappen veel mensen er toch naar over.” Een vraagstuk voor de hovenier op dat vlak, gaat over elektrisch materieel. “Ik hoef niet overal mee voorop te lopen, want ik vind dat mijn materieel vooral goed toepasbaar en praktisch moet zijn. Maar ik vind het wel goed om de duurzame opties naast elkaar te leggen. Dit is echt zo’n thema dat we in de ‘van het Groen’-groep met elkaar bespreken.”